Godišnja konferencija RARS

Godišnja konferencija RARS

Sredinom oktobra 2020. godine u Doboju je održana godišnja konferencija Razvojne agencije Republike Srpske, na kojoj je učešće uzela Agencija za lokalni ekonomski razvoj opštine Kotor Varoš i Odjeljenje za privredu Opštine.

Na konferenciji su predstavljene aktivnosti koje provodi Razvojna agencija RS-e sa naglaskom na novu nadležnost Agencije koja se odnosi na privlačenje i realizaciju ulaganja u Republici Srpskoj, tačnije kreiranje baza lokacija i baza dobavljača u Republici Srpskoj. Agencija je predstavila i sve aktuelne projekte koje provodi, a okupljenima su se predstavile i lokalne razvojne agencije.

Direktor kotorvaroške Agencije za lokalni ekonomski razvoj Čedo Komljenović, predstavio je projekte i planove lokalne Agencije na čijem se čelu nalazi, te uzeo učešće u obuci za formiranje opštinskog profila koji će sadržati baze dobavljača i baze potencijalnih lokacija koje će biti predstavljeni budućim investitorima u narednom periodu. Komljenović je istakao dobru saradnju sa lokalnim privrednicima i namjeru ,da uz pomoć instrumenata koji će se primjenjivati u daljem radu svih lokalnih Agencija, ta saradnja postane još bolja i korisnija.

Image

Agencija za lokalni ekonomski razvoj opštine Kotor Varoš

© 2021. ALERK

Adresa

Cara Dušana bb
78220 Kotor Varoš
Republika Srpska, BiH

Kontakt informacije

e-mail : cedokomljenovickv@gmail.com

telefon : 051 784-230