Započete aktivnosti u projektu postavljanja video nadzora u opštini Kotor Varoš

Započete aktivnosti u projektu postavljanja video nadzora u opštini Kotor Varoš

Radnici Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije u MUP-u Republike Srpske, zajedno sa zamjenikom komandira Policijske stanice Kotor Varoš Goranom Brljićem i direktorom razvojne agencije u Kotor Varošu Čedom Komljenovićem ove sedmice su obišli potencijalne lokacije za postavljanje video-nadzora na području opštine Kotor Varoš.

“Sledeća aktivnost u projektu je izrada elaborata nakon kojeg će se pristupiti pripremnim radovima na postavljanju kamera na dogovorene lokacije” – rekao je Čedo Komljenović, direktor Agencije za lokalni ekonomski razvoj koja je nosilac projekta.

Agencija za lokalni ekonomski razvoj će u skladu sa nedavno potpisanim sporazumom i u saradnji sa opštinom i privrednim subjektima, finansirati nabavku opreme i usluge za izvođenje radova, dok će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izraditi elaborat za sistem video nadzora, na osnovu kojeg će razviti, a onda i postaviti softver za obradu podataka evidentiranih kamerama.

Elaborat, kojeg će izraditi MUP, predviđa instaliranje 15 kamera na 20 lokacija koje su definisane kao prioritetne. Osam kamera ima mogućnost automatskog prepoznavanja registracija na vozilima.
Praćenje i arhiviranje video zapisa će se vršiti u Policijskoj stanici Кotor Varoš u skladu sa važećim zakonskim propisima. Veliko interesovanje za realizaciju ovog projekta su pokazali brojni privredni subjekti sa područja opštine, koji su na Privrednom savjetu iznijeli zajednički stav u pogledu uspostavljanja video nadzora.

Image

Agencija za lokalni ekonomski razvoj opštine Kotor Varoš

© 2021. ALERK

Adresa

Cara Dušana bb
78220 Kotor Varoš
Republika Srpska, BiH

Kontakt informacije

e-mail : cedokomljenovickv@gmail.com

telefon : 051 784-230